Så kör du säkert i mörkret

När du kör i mörker är det väldigt viktigt att du har full fokus på vägen och kör extra försiktigt när det är dåligt väglag, det är också bra att hålla ut lite åt vänster då det kan finnas gående som är svåra att upptäcka på vägkanten.

Mörkerkörning är något som de allra flesta människor kommer att få uppleva någon gång, speciellt om du ofta kör till och från träningar kvällstid eller på vinterhalvåret då det är mörkare ute. När du ska köra i mörker finns det många saker som är viktiga att tänka på, både för din och andras säkerhet.

Viktigt att tänka på när du ska köra i mörker

När du ska köra i mörker finns det som sagt några saker som är extra viktiga att tänka på. Dessa saker ska du självklart alltid tänka på när du kör i trafiken men det är extra viktigt under mörkerkörning. För det första är det väldigt viktigt att du har full kontroll över vägen och inte har andra saker runt om kring dig som kan störa dig. Du ska inte titta på mobilen eller prata om helt andra saker med passagerarna, detta gör att du tappar fokus och även om du tappar fokuset i endast en sekund kan en olycka ha hunnit inträffa.

Det är även bra att hålla ut lite åt vänster när du kör i mörker, detta på grund av att det kan finnas gående vid vägkanten som är svåra att upptäcka. Det är även väldigt viktigt att du använder dig av helljuset, då får du en mycket längre siktsträcka och kan se oväntade saker långt i förväg. Det kan även vara bra att ha extraljus på bilen för att se ytterligare lite bättre.

Varför är dessa saker så viktiga att tänka på?

Dessa saker är viktiga att tänka på eftersom det blir säkrare för både dig och dina medtrafikanter om alla kör uppmärksamt och försiktigt. Det kan minska allvarliga olyckor och människor riskerar inte att dö eller skadas allvarligt om alla är försiktiga.