Många utmaningar för idrotten

Sverige står inför flera utmaningar de närmaste åren, och idrottsföreningarna kan hjälpa till i flera frågor, inte minst när det gäller integration. Men då gäller det att samhället erkänner föreningarnas betydelse, och ger dem nödvändig hjälp.Forsavallen i Lärbro på Gotland

Sverige är på väg att bli ett kluvet land, på flera sätt. Inte minst är detta tydligt när man jämför idrottsföreningarnas villkor. På landsbygden står bollplanerna och idrottshallarna tomma, eftersom det inte finns tillräckligt många aktiva för att få ihop spelare till lag eller deltagare till andra aktiviteter. I städerna är planerna och hallarna få, vilket gör att vissa föreningar har mycket svårt att kunna träna på vettiga tider över huvud taget.

Vad händer nu?

Kanske kommer läget att förbättras, i alla fall på landsbygden, tack vare det stora antal flyktingar som har sökt sig till Sverige. På många orter där man tidigare har haft svårt att få ihop ett knattelag kan man nu få ihop två, tack vare att det öppnat ett flyktingboende på orten. Alla vet att idrotten är en viktig faktor för integration, men det är inte säkert att de som är i mest behov av att aktivera sig i en idrottsförening har råd att betala medlemsavgiften. En lösning kan vara att söka pengar från Idrottslyftet, eller att kontakta sponsorer. Då får man för det mesta loss pengar, men det är svårt att basera ett långsiktigt arbete på att ständigt behöva söka pengar. Här vore det bättre om staten kunde garantera pengar under en längre period.

Många av de nyanlända som idag bor på mindre orter i Sverige kommer troligen att flytta till någon av de större städerna snart, helt enkelt för att det är där som jobben finns. Då kommer de att få uppleva bristen på ytor där de kan utöva sin idrott. Även där behöver mycket alltså göras. Idrottsföreningarna kan hjälpa till på olika sätt, men de kommer inte att klara det ensamma.